۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر
English
دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت دفتر امور شهری و شوراها دفتر امور شهری و شوراها
صفحه اصلی
1396/10/18 آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري ابلاغ شد
آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، هيربد معصومي با بيان خبر فوق اظهار كرد:با عنايت به تدابير وزير محترم كشور در جهت ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهروندان و نيز پيگيري هاي رييس محترم سازمان و حساسيت وي در ساماندهي شرايط نامناسب كنوني شهرها به موجب آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري، شهرداريها موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعيت فعاليت، مكان استقرار و ماهيت شغلي آنها، نسبت به صدور حكم انتقال، جابجايي يا رفع مزاحمت از طريق اصلاح فرآيندكار، تغيير فعاليت يا نوسازي اقدام نمايد.

وي افزود: درصورت عدم اجراي حكم شهرداري توسط صاحبان مشاغل يا اصناف مذكور، شهرداري موظف است نسبت به تعطيلي آنها مطابق مفاد بند (20) ماده (55) قانون شهرداري اقدام كند.

معصومي اضافه كرد: دستورالعمل مربوط براي اعمال وحدت رويه توسط شهرداريها و هماهنگي دستگاههاي ذيربط با شهرداريها در اجراي اين تصويبنامه و نيز تعيين مهلت مناسب موضوع تبصره بند(20) ماده (55) قانون شهرداري، توسط كارگروه ملي موضوع ماده(6) اين تصويبنامه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه تهيه و توسط وزير محترم كشور ابلاغ مي شود. همچنين ضوابط تشخيص مشاغل و اصناف مزاحم نيز در كارگروه ملي مذكور تهيه و براي اعلام عمومي به شهرداريها ابلاغ مي شود.

وي افزود: مجموعه مشاغل وصنوفي كه به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت كنند و مشمول تعطيلي و انتقال قطعي به خارج از شهر يا به شهرك صنعتي، مجتمع هاي صنفي مجاز و شهرك هاي كشاورزي مي باشند، به شرح جدول پيوست اين آيين نامه تعيين مي شود. و مفاد اين جدول نافي ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليدي موضوع تصويب نامه شماره78946/ت 39127ه مورخ 15/4/1390 و اصلاحات بعدي آن نبوده و تصويبنامه يادشده همچنان به قوت خود باقي است.

معصومي همچنين توضيح داد: در مورد ساير مشاغل با توجه به شدت مزاحمت، ناسازگاري با محيط شهري و شرايط محلي حسب مورد، مفاد بند(20)ماده(55) قانون شهرداري ملاك عمل خواهد شد و دستگاه هاي اجرايي و اتحاديه هاي صنفي موظفند از صدور مجوز جديد و يا تمديد پروانه فعاليت براي مشاغل و صنوف يادشده براي استقرار در محل هاي غير مجاز خودداري كنند.

وي افزود:شهرداريها و دستگاه هاي اجرايي ذيربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهاي تشويقي(ازجمله تعيين محل جديد استقرار، تامين زيرساخت هاي لازم و فراهم كردن تسهيلات بانكي)، براي تسهيل در انتقال مشاغل و صنوف موضوع اين ماده با رعايت اسناد فرادستي برنامه ريزي و اقدام نمايند.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ادامه گفت: در اين آيين نامه،‌ جدول مشاغل و صنوفي كه به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت كنند و مشمول تعطيلي و انتقال قطعي به خارج از شهر يا يه شهرك صنعتي، مجتمع هاي صنفي مجاز و شهرك هاي كشاورزي مي باشند، مشتمل بر25 عنوان مشخص شده است.

معصومي افزود: بر اين اساس اماكن توليد، بسته بندي و انبار مواد شيميايي خطرناك و مواد محترقه؛ دامداري اعم از سبك و سنگين؛ مرغداري و پرورش انواع طيور صنعتي؛ توليد مصنوعات سيماني و موزائيك؛ توليد لوله سيماني وپله؛ توليدكاشي وسراميك؛ آجرپزي (ازجمله: توليد آجر فشاري و سفال،توليد آجر قزاقي)؛ توليد گچ و آهك؛ سنگبري و سنگ كوبي جزو مشاغل و صنوفي كه به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت كنند.

وي اضافه كرد: كارگاههاي توليدآسفالت؛ توليد شن وماسه؛ چرم سازي؛ دباغي؛ سالامبور سازي؛ روده پاك كني؛ كشتارگاه دام و طيور؛ پايانه هاي بار و انبار موسسات باربري؛ شارژگاز در كپسول؛ همه آب فلزكاري ها( آب كاري)؛ رنگ كاري پروفيل آلومينيومي (رنگ كوره اي) نيز جزو مشاغل و صنوفي كه به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت كنند.

معصومي افزود: همه ريخته گري ها و ذوب فلزات ازجمله: چدن، مس، فولاد، مفرغ و برنز، آلومينيوم، سرب؛ مراكز بازيابي اوراق انواع خودرو، موتور سيكلت و ماشين آلات راه سازي، صنعتي و كشاورزي؛ انبار انواع پسماند و ضايعات قابل بازيافت مشتمل بر فلزي، قراضه ها، كاغذ و مقوا، لاستيك و پلاستيك، پتو؛ و تعميرگاه ماشين آلات سنگين نيز جزو مشاغل و صنوفي كه به دليل آلودگي و مزاحمت زياد و شرايط ناايمن نمي توانند در محدوده شهر فعاليت كنند.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهردار ها و دهياري هاي كشور در ادامه گفت: به منظور هدايت و نظارت بر اجراي اين تصويب نامه، كارگروه ملي با مسئوليت وزارت كشور و عضويت وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازي، جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌ سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري تهران و اتاق اصناف ايران تشكيل مي شود.

معصومي افزود: دبيرخانه اين كارگروه در سازمان شهرداريهاي و دهياريهاي كشور است و كارگروه هاي محلي متناظر در مركز هر شهرستان با عضويت واحدهاي متناظر و شهرداري مربوط با مسئوليت فرماندارتشكيل مي شود و معاونين امور عمراني استانداري ها مسئول نظارت بر حسن انجام كار كارگروه هاي محلي مي باشند.

وي اضافه كرد: در آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري، وظايف و تكاليف دستگاه ها براي ساماندهي مشاغل واصناف مشخص شده است كه بر اين اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق اصناف ايران موظف است اقدامات لازم را در زمينه ايجاد ظرفيت براي استقرار صنوف موجود در شهرها و شهرك هاي صنعتي، گذراندن دوره هاي آموزشي، محيط زيست، بهداشت و ايمني از سوي صاحبان و كاركنان واحدهاي صنفي براساس ماده (17) قانون نظام صنفي كشور -مصوب 1382- و راه اندازي سامانه هاي خدمات الكترونيك مشاغل شهري اجرايي نمايد.

معصومي افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز موظف است اقدامات لازم را در خصوص تكميل و به هنگام سازي دستور العمل بهداشتي براي مشاغل و صنايع كوچك مقياس و نظارت بر اجراي آن و اجراي آيين نامه ها، ضوابط و مقررات بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي در مورد واحدهاي مزاحم كه از سوي شهرداري معرفي مي شوند، ‌انجام دهد.

وي، وظايف وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را تكميل و به هنگام سازي دستور العمل ايمني براي مشاغل و صنايع كوچك مقياس و نظارت بر اجراي آن و اجراي مفاد ماده (85) قانون كار- مصوب 1369- و آيين نامه حفاظت ايمني و بهداشت كار در مورد واحدهاي مزاحم كه از سوي شهرداري اعلام مي شوند و ترويج استانداردهاي ايمني عنوان نمود.

وي در ادامه گفت: اتاق اصناف ايران نيز بايد اقداماتي را در خصوص ايجاد و تكميل بانك اطلاعات مشاغل، اصناف و فعاليت هاي شهري با قابليت دسترسي عام و بروز رساني مستمر آن باهمكاري شهرداريها و ادارات صنعت، معدن و تجارت با الويت شهرهاي بالاي پنجاه هزار نفر جمعيت، انجام دهد.

معاون امور شهرداري هاي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور همچنين در زمينه سابقه تدوين آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري، گفت: در پي تصويب سند آسيب شناسي شهرداري‌ها در حوزه ساماندهي صنايع و مشاغل شهري در جلسه كميسيون اصلي خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي دولت،‌ وزارت كشور به منظور ساماندهي صنوف و مشاغل مكلف به تهيه آئين نامه اجرايي بند20 ماده 55 قانون شهرداري-مصوب 1344- با همكاري دستگاههاي مرتبط شد.

معصومي در خاتمه گفت: لازم مي دانم از همكاري هاي تخصصي و صميمانه دبير محترم كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرهاي دولت و اعضاي محترم اين كميسيون نهايت تشكر و قدرداني در جهت تاييد آيين نامه مذكور و تصويب نهايي در هيات محترم وزيران را داشته باشم.

 

 

آيين نامه ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهري

تعداد بازدید: 67
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal